Eskola

Ontzi baten gehienezko abiadura

Kategoriak:

Norbaitek lehenengoz ontzi bat bisitatzen duenean edo kirol-nautikako tituluren bat eskuratzeko praktikak hasten dituenean gehien errepikatu ohi den galderetako bat honako hau da: “itsasontzi honek zenbateko abiadura hartzen du?”. Ontzi baten gehienezko abiadura ezagutzea izan ohi da  lehenengotariko kezka.

Gehienetan, abiadura korapilotan esaten dugunean, zalantza eragiten dugu. Zalantza hori desagertzen joan ohi da nautikaren munduarekin loturarik ez dutenei datu hori ohiko abiadura-unitateetara bihurtzen diegunean. Baina beti egon ohi da bigarren galdera: “eta motor indartsuagoa jarriz gero?”. “Berdin dio”, erantzuten dugu, eta sinesgogortasuna eragiten dugu.

Itsasontziaren kroskoaren gehieneko abiadura, betiere planeatzeko gai ez bada, eskura izan ditzakegun belaontzi gehienetan gertatzen den bezala, ontziaren luzeraren araberakoa da, eta muga hori izan ohi da gehienezko abiadura markatzen duena, motorraren indarra edo belaontziaren bela-azalera gorabehera.

Beraz, gero eta luzera handiagoa, orduan eta abiadura handiagoa. Ikertu dezagun abiadura horren kalkulua desplazamendu-erregimenean nabigatzen duten ontzietarako; hau da, planeatzen ez dutenetarako.

Ontzi bat nabigatzen ari denean, uraren gainazala brankarekin zatitzen du, eta itsasontziaren luzera osotik eta alde bietatik higitzen den olatu bat sortzen du. Olatu horren  maiztasuna eta abiadura pixkanaka eta proportzionalki handituz joaten da ontziaren abiadurarekin.

Abiadura baxuan goazenean, olatuaren  uhin-luzera laburra izaten da, eta hainbat olatu sortzen dira jarraian. Itsasontziak abiadura handitu ahala, olatua hazten doa, altueran nahiz luzeran.  Hori hala da harik eta olatuak itsasontziaren popa harrapatzen duen arte. Hau da, olatuaren uhin-luzera hazi egiten da harik eta ontziaren flotazio-luzeraren distantzia berera iristen den arte.  Une horretan, sortu duen olatu gorenaren baitan asentatuta nabigatzen du ontziak, eta ez da gai bere olatu propioa gainditzeko. Une horretan hartzen du, beraz, abiadurarik handiena.

Horrenbestez, motorraren indarrak, zabaltzen dugun belak edo haizearen intentsitateak berdin dio, ontziaren abiadura bere luzerak zehazten du eta.

Ontziaren abiadura kalkulatzea

Ontzi baten gehienezko abiadura kalkulatzeko, olatuaren abiaduraren formula erabiliko dugu. Luzeraren araberakoa da, ez altueraren araberakoa. Horrenbestez, ontziaren gehienezko abiadurak bat egiten duenean olatuak ontziaren luzera bera duen unearekin, formula honela egokitu dezakegu:

Balio konstanteak ordeztuko ditugu:

g (grabitatearen azelerazioa) = 9,8066 m/seg2

Π (Pi) = 3,1416

Gainera, korapiloetara bihurtuko dugu

L ontziaren flotazio-luzera izanda, formula honela geratuko litzateke:

Polaris Bat ontziak 11 metroko gehienezko luzera duela joz gero, kroskoaren gehienezko abiadura 8 korapilo baino gehixeagokoa izango litzateke.

Hori gainditzen animatuko zara?

Kontsultatu ikastaroei buruzko informazioa

Kontsultatu charter-ei buruzko informazioa

 

 

 

Hurrengo azterketa-deialdiak eta ikastaro-hasiera

Kategoriak:

Itsas-nabigazio titulua atera nahi duzu?

 

Polaris Nautika Eskolan hurrengo deialdien berri emango dizugu hainbeste desio duzun titulua ateratzeko.

 

Geroz eta itsas-nabigazio zaletu gehiagok lortzen du nabigatzeko titulua, eta beste batzuk ezagutzak gehitzen dituzte erronka berriez gozatzeko titulua ateratzeko.

 

Hauek dira EJak 2020rako programatutako deialdiak:

 

– Portugalete: Urtarrilaren 21etik aurrera.  Ikastaroa abenduaren 2an hasiko da titulazio hauetarako: ONP eta JOP.

 

– Pasaia: Apirilaren 1etik aurrera. Ikastaroa otsaila erdialdean hasiko da uretako motoetarako, ONP, JOP eta YP titulazioetarako.

 

– Portugaleten ekainaren 1tik aurrera ONP, JOP, YP eta YK tituluetarako.

 

– Pasaian azaroaren 9tik aurrera honako tituluentzat: ONP eta JOP.

 

Matrikula irekita dago 2020ko lehenengo deialdirako.

 

Matrikulazioetarako Urriaren 30era arte prezio bereziak.

 

Zure zain gaude!

Korrosio galbanikoa

Kategoriak:

Kasko metalikoek, eta bereziki altzairuzkoek, korrosio galvanikoaren eraginak jasaten dituzte. Gure ontzi gehienak zuntzaz egin dira, eta arazo hori dute zati metalikoetan (helizea nahiz horren ardatza, lemako pala, abortza, etab.).

Baina zer da korrosio galvanikoa? Xehetasun gehiegi eman barik azaltzen ahaleginduko gara: bi metal kontaktuan jartzen ditugunean, prozesu elektrokimiko bat gertatzen da, zeinetan metal batek elektroiak ematen dizkion metal nobleenari; hala, lehenengoak anodo gisa jardungo du eta bigarrenak, berriz, katodo gisa. Metalak elektroi bat galtzen duenean, sortzen den hutsunea oxigenoko beste elektroi batek beteko du; horrek metala hondatuko du, oxidazioaren bidez. Prozesu hori inguru gazietan (ur gazian) bizkortzen da; izan ere, eroankortasun elektriko handia dute eta, ondorioz, elektroiak erraztasunez mugitzen dira.

Hala, inguru gazietan metalak elkarren arteko kontaktuaz babeste aldera, isolatu beharko ditugu. Gogoan izan behar dugu balizko kontaktu hori ez dela bakarrik gure ontziko zati metalikoen artean gertatzen: gertu porturatu diren ontziei ere eragiten die, baita portuko instalazioei ere.

Nola babestu behar ditugu zati metalikoak? Urpeko aldean (murgilduta) dauden gure ontziko zati metalikoak korrosio galvanikotik babesteko, balizko eragin galvanikoa murriztuko duen pintura babesgarria eman behar dugu alde horietan, eta anodo galvanikoak jarri.

Anodo galvanikoak zinkezko pieza batzuk dira, urpeko aldean dauden gure ontziko pieza metalikoetatik gertu jartzen direnak. Zinka ez da kirol-ontzietan egon ohi diren metalak bezain noblea eta, hortaz, anodo gisa arituko da, elektroiak askatuz eta guztiz hondatu arte galvanizatuz.

Anodo horiek helizearen kaskoan zein ardatzean eta lemaren palan egon ohi dira; hala ere, anodo gehigarriak egon daitezke, ontziaren eraikuntzaren arabera.

Zein da anodo horiek izan behar duten pisua? Formula hau erabiliz kalkulatzen da pisua:

P=K*L*(B+D)/34,39

 

Ikur horiek honako balio hauei dagozkie:

P: Anodoen pisua, kilotan
K: Kaskoaren materialaren araberako koefizientea

0,165 Zuntza
0,625 Aluminioa
1,000 Altzairua

L: Esloia, oinetan
B: Zabalera, oinetan
D: Zingoa, oinetan

Horren arabera, Polaris Bat ontzirako behar diren anodoen pisua kalkulatuko dugu; honako neurri hauek ditu: 11 metroko esloia, 3,72 metroko zabalera eta 1,82 metroko zingoa. Emaitza 3 kg baino zertxobait gehiago da.

Kalkulua egin ostean ateratzen den pisua urtebetez baino zertxobait gehiago eten barik eta segurtasun-marjinarekin nabigatzeko behar den pisua da. Horrenbestez, pisu hori egokitu eta murriztu ahalko dugu, aurreikusitako mantentze-lanen arabera.

 

Uretako motorrak: Orain Nabigazio lizentziarekin

Kategoriak:

URETAKO MOTO

Gero eta uretako motor gehiago dago azken urteetan. Halaber, motorren potentzia ere handitu da, beraz, berariazko arau batzuk ezarri behar izan dira horiek erabiltzeak duen arriskua murrizteko, bai erabiltzen dituztenentzat, bai bainularientzat.

 

Maiatzaren 1eko BOEn argitaratutako azken nobedadearen arabera, hemendik aurrera Nabigazio lizentzia bakarrik beharko da (“Titulutxo” gisa ezaguna dena) uretako motorrak gidatzeko, potentzian mugarik izan gabe.

 

Erabiltzeko baldintzak

 

·       Nahitaezkoa da edozein Itsas Kapitaintzan matrikulatzea.

 

·       Motorrek erantzukizun zibileko aseguru bat izan behar dute.

 

·       Itsas Kapitaintzak, matrikulatzean emandako Nabigazio lizentzia eta aseguruaren eta indarrean dagoela ziurtatzen duen egiaztagiria eraman beharko ditu uretako motorrean.

 

·       Gutxienez 18 urte beteta izango beharko dira motorra erabiltzeko (edo 16 urte, guraso edo tutoreen idatzizko baimena badu).

 

·       Salbamendu-txaleko homologatua jarrita eraman behar da, bai motorra gidatzen duenak, bai bidaiari gisa doanak (5, 6 eta 7 nabigazio-eremuetarako gutxienez 100 newton).

 

·       Fabrikatzaileak adierazitako pertsona kopuruak bakarrik nabigatu ahalko du uretako motorra.

 

Oinarrizko nabigazio-arauak

 

·       Erabilera partikularra egiten bada, edo motorra egun batzuetarako alokatzen bada erabilera partikularrerako, ezingo da nabigatu alokatutako motorrak ibiltzen diren zirkuituetatik hurbil.

 

·       Debekatuta dago estropadak egiteko mugatuta dauden eremuetatik nabigatzea.

 

·       Berariaz debekatuta dago bainulariak ibiltzen diren eremuen barruan nabigatzea.Gogoratzen dugu bainatzeko eremuak hondartzaren eta baliza-lerroaren artean daudela, eta baliza-lerrorik ez badago, 200 metroko zabalerako tarte bat kontuan hartuko dela, hondartzatik, edo 50 metrokoa, gainerako itsasertzetik.

 

·       Balizatu gabeko hondartzetan gelditzeko eta handik irteteko, kostaldearekiko perpendikularra den ibilbideari jarraitu beharko zaio, betiere, 3 korapiloko abiadurara gehienez.

 

·       Egunez bakarrik erabil daitezke motorrak, eguraldi eta ikuspen ona badago.

 

·       Ezin dira erabili motorrak beste objektu flotatzaile batzuk atoian eramateko.

 

Beharrezko titulazioa

 

Uretako motorraren erabilera partikularrerako eta zirkuitutik kanpo alokatzeko, gutxienez, nabigazio-lizentzia behar da 2019ko maiatzaren 1etik.

 

Zirkuituan alokatzeko ez da titulaziorik behar.

 

Legezko xedapenak

 

259/2002 Errege Dekretua, martxoaren 8koa, uretako motorren erabileran segurtasun-neurriak eguneratzen dituena. Apirilaren 5eko 238/2019 Errege Dekretuan aldatutakoa.

 

1998ko abenduaren 16ko agindua, uretako motorrak erregistratzeko eta matrikulatzeko prozedura laburtua arautzen duena.

 

875/2014 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, aisialdiko ontziak gidatzeko itsas titulazioak arautzen dituena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uda iritsi baino lehen azken deialdia

Kategoriak:

Uda heldu da

Processed with VSCO with g3 preset

 

Polaris Nautika Eskolan hurrengo deialdien berri emango dizugu hainbeste desio duzun titulua ateratzeko.

Geroz eta itsas-nabigazio zaletu gehiagok lortzen du nabigatzeko titulua, eta beste batzuk ezagutzak gehitzen dituzte erronka berriez gozatzeko titulua ateratzeko.

ONP, JOP, YP eta YK tituluetarako uda aurreko azken deialdia Portugaleten izango da ekaineko lehenengo astean.

Beraz, ez pentsatu gehiago eta eman izena ahalik eta lasterren. Uda honetan nabigatzeko aukera izango duzu aparteko prezioan.

Ezin izango diozu uko egin Polaris Nautika Eskolaren eskaintzari:

Matrikula otsailaren 28a baino lehen osatzen baduzu, JOP(motorra soilik) titulua 550 euroren truke lor dezakezu.

Zure zain gaude!

Hurrego JOP ikastaroa

Kategoriak:

JOP titulua eskuratzeko azaroaren ikastaroan izena emateko epea zabalik.

Matrikuletarako eskaintza berezia urriaren 31.a arte.

Otsailan izango da azterketa, Portugaleten.

Talde txikiak

Plaza murriztuak dira. Anima zaitez eta jar zaitez gurekin harremanetan.

Konpromezurik gabe deitu 619115225 telefonora edo info@polariseskola.eus

Espero zaitugu!

kirol-nautikako eskola

Titulazio nautikoak

PER ikastaroa arriskurik Gabe

Kategoriak:


Ez baduzu gainditzen, dirua itzuliko dizuegu

Ez zara ausartzen? PER eskuratzea zaila dela dirudizu? Ez duzu zure dirua galdu eta arriskuan jarri nahi? Ez arduratu. Guk zuregan konfiantza dugu: Ez baduzu gainditzen ikastaroaren dirua itzultzen dizuegu.

Baldintzak: Gutxienez 3 deialdietan aurkeztu behar duzu. Deialdien ondoren ez baduzu gainditu ikastaroan ordaindu duzun diru kopuru osoa itzultzen dizuegu. Horren erraza da.

Baina ez arduratu. Gurekin zihur gaindituko duzula!

Hurrego JOP ikastaroa

Kategoriak:

JOP titulua eskuratzeko iraileko ikastaroan izena emateko epea zabalik.

Matrikuletarako eskaintza berezia uztailaren 15era arte.

Liburua eta gure kamiseta eskuratuko dituzu plaza erreserbatzean.

(Izakinak amaitu arte)

Urrian izango da azterketa, Pasaian.

 

Uztailaren 15a baino lehen matrikula egiten dutenek prezio berezia lortuko dute: 550 euro (BEZa barne), motorra soilik.

 

Talde txikiak

Plaza murriztuak dira. Anima zaitez eta jar zaitez gurekin harremanetan.

Konpromezurik gabe deitu 619115225 telefonora edo info@polariseskola.eus

Espero zaitugu!

Titulazio nautikoak

Azken Jop azterketa-deialdia uda baino lehen

Kategoriak:

Hurrengo JOP azterketa-deialdia

Hurrengo JOP ikastaro hasiera Apirilaren 10.ean izango da.

Azterketa Portugaleten, Ekainaren 4.tik aurrera.

Hau izango da JOP ateratzeko, azkenengo aukera uda baino lehen.

Prezio berezia Martxoaren 15.arte matrikulentzat. 590 euro (BEZa barne)

Konpromisorik gabe deitu 619115225 telefonora.

Itxaroten zaitugu!

Escuela naútica

Hurrengo azterketa-deialdiak eta ikastaro-hasiera.

Kategoriak:

 

Titulu nautikoa ateratzerik pentsatzen duzu?
Polaris Nautika Eskola -n, hurrengo deialdiei buruz informatzen zaituztegu, hainbeste desiratzen duzun titulu hori ateratzeko, datorren udan baino lehen

Urtero, Jolas-Nautikaren zale gehiago lortzen dute bere titulua hain zuzen ere uda baino lehen; batzuek nabigatzen ikasten dute eta beste batzuk bere ezaguerak handitzen dituzte, zeharbide berriez gozatzeko titulua lortuz.

Hauek dira hurrengo deialdiak:

– Portugalete, ekainaren 4tik aurrera, ikastaroaren hasiera apirilak 10, hurrengo tituluetarako “ONP, JOP, YP, eta YK”
– Pasaia, urriaren 30etik aurrera, ikastaroaren hasiera irailaren 10.ean “MNP, ONP, JOP, YP eta YK”- rentzat.

Matrikulak irekiko dugu, otsailaren 15etik aurrera, apirilaren ikastarorako; eta uztailaren 10etik aurrera, irailako ikastarorako.

Prezio bereziak lehenengo matrikulentzat.

Itxaroten zaitugu!

Translate »

Ba jarraituak leku hau erabiliz erabilera onartzen duzu cookieetako eta gure pribatutasun-politika

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar